นโยบายทางธุรกิจ

 • การโอนเงินผ่านธนาคาร
  :ผู้ซื้อสามารถชำระเงินผ่านเครื่องเอทีเอ็มหรือโอนเงินผ่านธนาคารทางอินเทอร์เน็ต ไปยังบัญชีที่กำหนดไว้ ผู้ซื้อจะต้องส่งใบเสร็จการรับโอนเงินหรือหมายเลขอ้างอิงการทำรายการชำระเงินให้แก่ไอเพ็ทช็อปส์เพื่อทำการตรวจสอบผ่านฟังก์ชั่น “อัปโหลดใบเสร็จ” ที่อยู่ในเว็บเพื่อเป็นการยืนยันการชำระเงิน หากไม่ได้รับการยืนยันการชำระเงินภายใน3วัน คำสั่งซื้อของผู้ซื้อจะถูกยกเลิก 
  :ผู้ซื้อสามารถเปลี่ยนวิธีการชำระเงินที่ต้องการได้ต่อเมื่อเปลี่ยนก่อนทำการชำระเงินเท่านั้น
 • การจัดส่งสินค้า
  :ทางร้านจะจัดส่งสินค้าหลังยืนยันการชำระเงินภายใน1-2วันทำการ กรณีที่ไม่ได้รับสินค้าหรือได้รับสินค้าล่าช้าสามารถติดต่อเราได้ที่เบอร์085-1188280 อีเมล์ ipetshops@gmail.com
  :หมายเหตุ: เราไม่สามารถยอมรับผิดใดๆ ต่อความสูญเสียหรือความเสียหายแก่ผู้ซื้ออันเกิดจากข้อมูลการจัดส่งและ/หรือข้อมูลการชำระเงินที่ผู้ซื้อป้อนไว้ หรือการที่ผู้ซื้อโอนเงินค่าชำระสินค้าที่ซื้อไม่ถูกต้อง เราสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกรณีไม่มีการยืนยันดังกล่าว 
 • รายละเอียดและวิธีการในการจัดส่งสินค้าหรือขั้นตอนการดำเนินการ
 • การจัดส่งจะดำเนินการหลังจากได้รับการยืนยันโอนชำระเงินภายใน1-2วันทำการ
 • การคืนสินค้า ลูกค้าสามารถคืนสินค้าในกรณีใดได้บ้าง 
 • กรณีขอเงินคืนสามารถขอคืนในกรณีที่ไม่ได้รับสินค้าหรือรับสินค้าไม่ตรงตามที่สั่งไว้ โดยสามารถติดต่อเราที่เบอร์ 085-1188280 หรืออีเมล์ ipetshops@gmail.com
 • การยกเลิกการสั่งซื้อ  การยกเลิก การคืนสินค้าและการคืนเงิน 
  :ผู้ซื้อสามารถยกเลิกคำสั่งซื้อได้ก่อนที่จะทำการชำระเงิน หรือติดต่อกับทางร้านเพื่อยกเลิกในกรณีที่ทางร้านยังไม่ไดทำการจัดส่งสินค้า หากทางร้านจัดส่งสินค้าแล้ว จะไม่สามารถคืนสินค้าได้ 
  :ผู้ซื้อสามารถยื่นคำร้องขอคืนสินค้าที่ซื้อและคืนเงินได้ในกรณีที่ทางร้านส่งสินค้าผิดสีผิดไซส์ หรือรายการผิดจากที่ลูกค้าสั่ง โดยจะได้รับการคืนเงินภายในไม่เกิน7วันหลังจากยื่นคำร้อง
 • หมายเหตุในกรณีที่ต้องการยกเลิกการสั่งซื้อกรุณาติดต่อเราที่เบอร์ 085-1188280 หรืออีเมล์ ipetshops@gmail.com
 • นโยบายการเปลี่ยนคืนหรือเปลี่ยนสินค้า
 • คุณสามารถคืนหรือเปลี่ยนสินค้าเนื่องจากสินค้าได้รับความเสียหายหรือไม่ตรงกับคำอธิบายสินค้าหรือภาพของสินค้าไม่ตรงตามที่โฆษณาไว้หรือรับสินค้าผิดสินค้าบางส่วนสูญหาย 

 • เงื่อนไขสำหรับการคืนหรือเปลี่ยนสินค้า
 • การคืนหรือเปลี่ยนสินค้าและกล่องบรรจุสินค้าของคนต้องตรงไปตามเงื่อนไขด้านล่างเพื่อให้การคืนหรือเปลี่ยนสินค้าเป็นไปอย่างถูกต้อง
 • ตัวอย่าง:คุณไม่สามารถคืนหรือเปลี่ยนสินค้าเนื่องจากสาเหตุของการเปลี่ยนใจได้
 • หมายเหตุ:บรรจุภัณฑ์ของสินค้าได้รับความเสียหายหรือบรรจุภัณฑ์ถูกเปิดออกหมายเหตุบรรจุภัณฑ์เดิมที่ส่งคุณมาเปลี่ยนจะต้องไม่มีการแปะสติ๊กเกอร์หรืออะไรก็ตามที่ทำให้บรรจุภัณฑ์เดิมเสียหาย หรือบรรจุภัณฑ์ถูกเปิดออกนั้นจะคือว่าบรรจุภัณฑ์ไม่สมบูรณ์ไม่สามารถคืนหรือเปลี่ยนได้ บรรจุภัณฑ์ถูกแกะออกบรรจุภัณฑ์ได้รับความเสียหาย
 • สินค้าที่ท่านซื้อสามารถเปลี่ยนหรือคืนภายในเจ็ดวันนับตั้งแต่วันที่ได้รับสินค้า ทางเราจะพิจารณาสาเหตุในการเปลี่ยนคืนสินค้าตามลำดับ ท่านสามารถติดต่อเบอร์085-1188280ภายในระยะเวลาที่กำหนดทางเราจะรีบติดต่อกลับให้เร็วที่สุด หากท่านได้รับสินค้าแล้วแต่ไม่ได้แจ้งให้เราทราบก่อนเจ็ดวันทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการคืนหรือเปลี่ยนสินค้า

 • หมายเหตุ: ในกรณีที่ต้องการเปลี่ยนสินค้าไม่ใช่ความผิดพลาดของทางร้าน ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบค่าจัดส่ง 300 บาทในการเปลี่ยนสินค้าครั้งใหม่
 • คุณสามารถเปลี่ยนหรือส่งคืนสินค้าออนไลน์หลังจากที่สถานะสินค้าของคุณได้เปลี่ยนเป็นจัดส่งเรียบร้อยแล้ว
 • ส่วนการเปลี่ยนสินค้าในกรณีที่สินค้ามีตำหนิ/ได้รับสินค้าผิด/ได้รับสินค้าไม่ครบ/จะสามารถเปลี่ยนได้ภายในเจ็ดวันนับตั้งแต่วันที่ได้รับสินค้าโดยไม่มีค่าใช้จ่าย 
 • ในกรณีที่ต้องการเปลี่ยนสินค้าที่ไม่ใช่ความผิดพลาดของทางบริษัทเช่นสั่งผิดขนาดหรือสีลูกค้าจะต้องรับผิดชอบค่าจัดส่ง 300 บาทเองในการเปลี่ยน
 • เป็นของใหม่ท่านสามารถติดต่อเราภายในระยะเวลาที่กำหนดทางเราจะรีบตอบกลับท่านให้เร็วที่สุดหากท่านได้รับสินค้าแล้วภายในเจ็ดวันทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนคืนสินค้า
 • เพื่อเป็นหลักฐานการคืนสินค้าของคุณรูปถ่ายคือเป็นเรื่องสำคัญสำหรับการเปลี่ยนสินค้าที่ชำรุดหรือได้รับความเสียหาย กรุณาเก็บหลักฐานไว้เพื่อใช้ในกรณีที่เกิดปัญหาระหว่างกระบวนการเปลี่ยนสินค้า

Visitors: 32,217